Rozpocznie się budowa nowych rond w Dębicy

reklama
Rozpocznie się budowa nowych rond w Dębicy

Na początku marca br. w Dębicy rozpocznie się szereg prac remontowo-budowlanych, które potrwają do grudnia 2016 roku. Prace mają na celu rozwinięcie infrastruktury miejskiej i usprawnienie komunikacji w trudno przejezdnych miejscach.

5 (copy) Rozpocznie się budowa nowych rond w Dębicy Rozpocznie się budowa nowych rond w Dębicy

Część inwestycji rozpoczęła się już w połowie lutego. W zakresie prac znajdą się m.in. przebudowa sieci sanitarnych (tj. sieci wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych),energetycznych, teletechnicznych przy Rondzie 1-Maja, zakończenie prac modernizacyjnych przy wiadukcie kolejowym nad ul. Kościuszki, rozbudowa ulic Konarskiego – Głowackiego – Staszica wraz z budową ronda na ich skrzyżowaniu.

W związku z zaplanowanymi pracami mogą pojawić się częściowe utrudnienia i zmiany w ruchu drogowym, co przedstawia poniższy harmonogram.

Harmonogram robót w Dębicy.

1. Rondo 1-Maja

a) 17.02.2016 – 03.03.2016 – częściowe zajęcie jezdni dwukierunkowej (naprzemiennie) ul. 1-go Maja z zastosowaniem sygnalizacji świetlnej. Wykonywanie robót związanych z przebudową sieci sanitarnych oraz budowa kolektora głównego przy wiadukcie kolejowym w km 109,289.

b) 04.03.2016 – 08.07.2016 – częściowe zajęcie jezdni dwukierunkowej (naprzemiennie) ul. 1-go Maja z zastosowaniem sygnalizacji świetlnej. Kontynuacja robót związanych z przebudową sieci sanitarnych (tj. sieć wodociągowa, gazowa, kanalizacyjna), przebudowa sieci energetycznych, teletechnicznych. Budowa odwodnienia drogowego. Budowa oświetlenia drogowego. Rozbudowa ul. 1-go Maja i Kwiatkowskiego wraz z budową ronda na ich skrzyżowaniu.

c) 04.03.2016 – 08.07.2016 – całkowite zamknięcie ul. Kwiatkowskiego w rejonie skrzyżowania z ul. 1-go Maja. Kontynuacja robót związanych z przebudową sieci sanitarnych (tj. sieć wodociągowa, gazowa, kanalizacyjna), przebudowa sieci energetycznych, teletechnicznych. Budowa odwodnienia drogowego. Budowa oświetlenia drogowego. Rozbudowa ul. 1-go Maja i Kwiatkowskiego wraz z budową ronda na ich skrzyżowaniu.

2. ul. Kościuszki

a) 09.07.2016 – 31.07.2016 – częściowe zajęcie jezdni dwukierunkowej (naprzemiennie) ul. Kościuszki z zastosowaniem sygnalizacji świetlnej. Wykonywanie robót związanych z wykończeniem (antykorozja powierzchni betonowych) wiaduktu kolejowego nad ul. Kościuszki.

3. Rondo Konarskiego – Głowackiego – Staszica

a) 04.03.2016 – 20.04.2016 – częściowe zajęcie jezdni dwukierunkowej ul. Głowackiego. Wykonywanie robót związanych z przebudową sieci sanitarnych. Weekendowe całodobowe zamknięcia przejazdu w poziomie szyn dla prowadzenia kontynuacji robót związanych z przebudową kolizji.

b) 01.08.2016 – 20.12.2016 – całkowite zamknięcie przejazdu w poziomie szyn, całkowite zamknięcie ul. Głowackiego na skrzyżowaniu z ul. Konarskiego i Staszica. Kontynuacja robót związanych z przebudową sieci sanitarnych (tj. sieć wodociągowa, gazowa, kanalizacyjna), przebudowa sieci energetycznych, teletechnicznych. Budowa odwodnienia drogowego. Budowa oświetlenia drogowego. Rozbudowa ul. Konarskiego – Głowackiego – Staszica wraz z budową ronda na ich skrzyżowaniu.

Fot. wiadukt przy ulicy 1 Maja przed rozpoczęciem przebudowy

 

źródło: UM Dębica