Rozmowy o przyszłości Powiatu Dębickiego

Rozmowy o przyszłości Powiatu Dębickiego

Rozmowy o przyszłości Powiatu Dębickiego

07 grudnia 2022

Przyszłość Powiatu Dębickiego, potrzeby i oczekiwania młodzieży, doświadczenia i przemyślenia samorządowców, przedsiebiorców i działałaczy społecznych były tematem panelu dyskusyjnego zorganizowanego przez Fundację Misji Obywatelskiej w ramach cyklu spotkań informacyjnych pn. Podkarpackie Rozmowy. Jaka jest przyszłość Podkarpacia?

W spotkaniu, które odbyło się 6 grudnia 2022 r. w Domu Kultury Śnieżka w Dębicy, wzięli udział starosta dębicki Piotr Chęciek, Ambasador Unijnego Dialogu Młodzieżowego Województwa Podkarpackiego, radny Rady Gminy Jodłowa Paweł Ciszczoń, lokalny przedsiębiorca Daniel Machala oraz uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy – Michał Kipa. Dyskusję poprowadził przedstawiciel Fundacji Adam Poręba. W spotkaniu wzięła udział również młodzież ucząca się na co dzień w dębickich szkołach średnich – I Liceum Ogólnokształcącym oraz Zespole Szkół Ekonomicznych.

Głównym celem Programu jest zwiększenie zaangażowania młodzieży i młodzieżowych organizacji pozarządowych w życie publiczne przez wsparcie inicjatyw młodzieżowych, wzrost ich znaczenia w życiu publicznym oraz ich wzmocnienie instytucjonalne.

Źródło: https://www.powiatdebicki.pl//aktualnosci/aktualnosci/rozmowy-o-przyszlosci-powiatu-debickiego,art-2827