Rozmawiali o „Zagrożeniach i korzyściach ze stosowania i rozwoju sztucznej inteligencji”

„Zagrożenia i korzyści ze stosowania i rozwoju sztucznej inteligencji”. Ciekawy i bardzo aktualny temat podjęto w Liceum Ogólnokształcącym w Pilźnie. Do udziału w powiatowej dyskusji zaproszono gości, ekspertów oraz młodzież.

Na wydarzeniu nie zabrakło uczniów ze szkół ponadpodstawowych w powiecie dębickim, którzy również chętnie brali udział w dyskusji. W programie spotkania znalazł się również wykład eksperta oraz część pod nazwą „Młodzież mówi!”, czyli wypowiedzi i argumentacje uczniów na temat sztucznej inteligencji.