“Rosnę z matematyką”

Publiczne Przedszkole w Zawadzie bierze udział w ogólnopolskim projekcie: „Rosnę z matematyką”. Projekt sponsorowany jest przez bank „mBank” Tytuł  projektu brzmi „„Raz, dwa, trzy liczę ja, liczy on, liczysz Ty!” Realizowany jest od marca 2023 do maja 2023 roku. Uczestniczyć w nim będzie grupa przedszkolna oraz oddział 0. Projekt ma na celu odkrywanie obecności matematyki w otaczającym dziecko środowisku. Stymulowanie uzdolnień matematycznych u dzieci a także przygotowanie ich do nauki matematyki w szkole. W zależności od grupy wiekowej dzieci mają możliwość działania samodzielnego czy też pod kierunkiem nauczyciela podczas zajęć dydaktycznych oraz zorganizowanej zabawy. Otrzymane dofinansowanie pozwoliło na zakup pomocy dydaktycznych oraz sprzętu multimedialnego, które są wykorzystywane podczas realizacji zadań.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/rosne-z-matematyka-3226.html