Rosną koszty przebudowy dróg

Prace drogowe

Koszty inwestycji rosną, ale gmina nie rezygnuje z realizacji zadań, które są ważne dla mieszkańców. Rada Miejska w Pilźnie wyraziła zgodę na zwiększenie wydatków budżetowych, tym samym dodatkowe środki będą przeznaczone na przebudowę dróg gminnych. Trwające postępowanie przetargowe na prace drogowe jest podzielone na 3 części – w dwóch z nich złożone oferty są wyższe niż kwoty, jakie zamierzał przeznaczyć zamawiający, a w trzeciej części nie złożono żadnej oferty.

Pierwsza część dotyczy dróg w Słotowej, Zwierniku i Lipinach. Gmina planowała sfinansować to zamówienie na kwotę 840 tys. zł, tymczasem oferty wynoszą od prawie 1,3 mln zł do ponad 1,5 mln złotych.

Druga część dotyczy dróg w Łękach Górnych, Łękach Dolnych i Parkoszu. Gmina planowała sfinansować to zamówienie na kwotę 880 tys. zł, złożone oferty wynoszą od ok.1,1 mln zł do ponad 1,4 mln złotych.

W trzeciej części związanej z przebudową ul. Nowej w Pilźnie oraz placem po stronie północnej rynku nie złożono ofert.

Źródło: http://pilzno.um.gov.pl/node/647