Rondo IGLOOPOL-u w Straszęcinie

Rondo jest już w użytku. Teraz czas na nazwę.  Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Żyraków rajcy zadecydowali, by rozjazd przy łączniku z autostradą w Straszęcinie nosił nazwę po zamkniętym w 1992 roku  kombinacie rolno-przemysłowym „Igloopol”.

W latach świetności w samym Straszęcinie funkcjonowały Zakłady Transportu i Zaopatrzenia „Igloopol”, Zakłady Rolno-Przemysłowe i Zakład Metalowy. Działały również Zakłady Rolne w Bobrowej, Zakład Ogrodniczy Przyborów,  Fermy  Kiełków w Zasowie oraz Żwirownia Grabiny.