RODZINNY BIEG I NORDIC WALKING PALANA GERA

REGULAMIN

RODZINNY BIEG I NORDIC WALKING PALANA GERA

TROPAMI LEGEND, HISTORII I PRZYRODY

06.11.2021

I. ORGANIZATOR

Organizatorami biegu są:

LATOSZYN ZDRÓJ Sp. z o.o. z siedzibą w Latoszynie 139 A, 39-200 Dębica,

Partner Główny:

BAMA LOGISTICS Sp. z o.o. , Kozłów 53b, 39-200 Dębica

Oficjalni Partnerzy:

Endorfina Fitness & Gym, ul. Głowackiego 17a, 39-200 Dębica

Akademia Piłkarska Wisłoka Dębica, ul. Parkowa 1, 39-200 Dębica

Stowarzyszenie Active Team Kozłów, Kozłów 73B, 39-200 Kozłów

Restauracja SteakHouse Dębica, ul. Krakowska 7, 39-200 Dębica

Biuro Projektowe Plan +, ul. Kolejowa 19, 39-200 Dębica
Kancelaria Podatkowo-Ubezpieczeniowa Solon, ul. Krakowska 55, 39-200 Dębica

Lewiatan – Stanisław i Ireneusz Wróbel, Brzeźnica 214, 39-206 Brzeźnica

II. TERMIN, MIEJSCE, TRASA

1. Bieg i Nordic Walking odbędzie się 6 listopada 2021 roku w Latoszynie Zdroju.

2. Długość trasy: 6 km (trasa dla biegaczy- 2 okrążenia), 3 km (trasa nordic walking).

3. Szczegółowa trasa biegu będzie dostępna na stronie internetowej https://latoszynzdroj.com

i FB

https://www.facebook.com/Latoszyn-Zdr%C3%B3j-113698637062141

4. Start biegu o godz. 11.00. , nordic walking o godz. 11.45

5. Uczestnicy wystartują i zakończą  w wyznaczonej strefie START, META.

6. Ze względu na nieprzewidziane, niesprzyjające warunki pogodowe (m.in. intensywne opady śniegu, deszczu lub oblodzenia), organizatorzy zastrzegają sobie prawo do podjęcia decyzji – mając na uwadze względy bezpieczeństwa – na zmianę terminu startu.

7. Z powodu stanu epidemii wywołanego wirusem SARS-CoV-2, organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania bądź przesunięcia terminu startu.

8. Trasa będzie oznaczona biało-czerwonymi szarfami.

9 . Organizatorzy zapewniają 1 punkt nawadniania, zlokalizowany na 1,5 km trasy.

III. UCZESTNICTWO

Zgłoszenia do biegu przyjmowane są pod adresem e-mail:

[email protected]

Zgłoszenia do Nordic Walking przyjmowane są pod adresem e-mail:

[email protected]

W zgłoszeniu do biegu i nordic walking należy podać:

Nazwisko i imięWiekNr telefonuAdres e-mail

2. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 31.10.2021.Osoby, które nie ukończyły 18 lat, mogą wystartować w biegu i nordic walking na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego.

3. Zawodnicy biorą udział w  biegu i nordic walking na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru tego wydarzenia.

4. Uczestnik wyraża zgodę na przestrzeganie w całości niniejszego Regulaminu i tym samym pełną akceptację powyższych regulacji oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

5. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym na zamieszczenie ich w przekazach telewizyjnych, internetowych i drukowanych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia jak również w zakresie działań promocyjnych oraz marketingowych organizatorów.

 6. Weryfikacja uczestników oraz wydawanie numerów startowych odbędzie się przy starcie.

IV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA ZGODY NA ZBIERANIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  ZGODNA Z RODO

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych – Latoszyn Zdrój Sp. z o.o., Latoszyn 139A, 39-200 DębicaPodaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń Ministerstwa Zdrowia związanych z pandemią Covid-19.Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu i nordic walking, wynikające z winy uczestników biegu.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału!!!

Źródło: https://latoszynzdroj.com/rodzinny-bieg-i-nordic-walking-palana-gera/