Radarowy system na drogach powiatu ostrzega, informuje i… dziękuje

 

Radarowy system na drogach powiatu ostrzega, informuje i… dziękuje

Radarowy system ostrzegawczo-informacyjny zamontowano w newralgicznych punktach na drogach powiatowych: w Dębicy na ulicy 1-go Maja oraz w  Głowaczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1290R Dębica–Straszęcin–Grabiny–Czarna w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1293R Chotowa–Borowa. 

To system poprawiający bezpieczeństwo użytkowników dróg. Obejmuje on radarowe wyświetlacze przedstawiające informacje o aktualnej prędkości pojazdu wraz z dodatkową adnotacją.

W przypadku przekroczenia dozwolonej prędkości na odcinku pomiarowym pojawia się komunikat o ilości punktów karnych oraz wysokości mandatu grożącego kierującemu pojazdem zgodnie z obowiązującymi przepisami. Natomiast w sytuacji prędkości poniżej dozwolonej – w postaci napisu „dziękuję”.

Dodatkowo, w obrębie skrzyżowania w Głowaczowej, na drogach podporządkowanych zainstalowano aktywne znaki stop (znak zakazu B-20) z czujnikiem radarowym aktywującym – w przypadku wykrycia ruchu pojazdu – podświetlenie znaku w trybie pulsacyjnym.

Koszty całości zadania (wraz z dokumentacją projektową, robotami budowlanymi, nadzorem i tablicami informacyjnymi) wyniosły 304 010 zł, z czego 100 000 zł to dofinansowanie uzyskane przez Powiat Dębicki w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka”.

Źródło: https://www.powiatdebicki.pl//aktualnosci/aktualnosci/radarowy-system-na-drogach-powiatu-ostrzega-informuje-i-dziekuje,art-2876