Rada Seniorów Gminy Dębica opracowała i przyjęła plan pracy na rok 2020

reklama

Rada Seniorów Gminy Dębica opracowała i przyjęła plan pracy na rok 2020. Rajcy spotkali się w Urzędzie Gminy, by omówić priorytetowe sprawy. Głównym tematem sesji była jedna z największych bolączek ostatniego czasu – smog. Aby z nim walczyć i tym samym polepszyć jakość powietrza należy podjąć konkretne działania.

Podczas zebrania obradowano o programach  dla seniorów funkcjonujących w Gminie Dębica. W porządku obrad znalazła się również informacja na temat kursu na Kierownika Wycieczek, czy możliwości uczestnictwa Radnych Rady Seniorów w posiedzeniach Rady Gminy Dębica. Podsumowano także szkolenie dla członków Rad i Klubów Seniora.