Przyjęcie stron mile zaskoczyło Wójta

Rzadko się zdarza, żeby podczas przyjęcia stron wyraził ktoś wdzięczność za interwencję służb gminnych. Zazwyczaj mieszkańcy przychodzą zgłosić problemy czy skargi. W dniu dzisiejszym Pani Zofia Nykiel złożyła jednak podziękowania Wójtowi Gminy Dębica za szybką interwencję usunięcia ziemi z osuwiska w miejscowości Stasiówka, dzięki czemu jej rodzina ma dostęp do pola i lasu, a przede wszystkim wyjazd z domu. Bardzo miłe spotkanie podczas przyjęcia stron przez Wójta i inicjatywa ze strony mieszkanki Gminy.

Dziękując Wójt poprosił o dalsze zaufanie i współpracę.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/przyjecie-stron-mile-zaskoczylo-wojta-960.html