Przebudowa ul. Kwiatkowskiego w Dębicy wstrzymana

reklama

Poniedziałek, 29 Kwiecień 2019

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Miejskim w Dębicy miała miejsce konferencja prasowa w sprawie przebudowy ul. Kwiatkowskiego z udziałem władz Miasta Dębicy oraz Pana Stefana Bieszczada Przewodniczącego Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

We wrześniu  2018 roku Gmina Miasta Dębica złożyła wniosek o dofinansowanie do Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 105 857R – ul. Kwiatkowskiego w Dębicy”.

Wniosek ten został bardzo  wysoko oceniony przez Komisję Oceny Wniosków Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Uplasował się na 13 miejscu listy rankingowej Wojewody Podkarpackiego, wśród 68 innych wniosków z województwa podkarpackiego złożonych na drogi gminne, z dofinansowaniem w  wysokości 3 000 000 zł.

Po ukazaniu się listy rankingowej Wojewody Podkarpackiego w listopadzie 2018 r. , śladem lat ubiegłych, Gmina Miasta Dębica podjęła natychmiast niezbędne czynności umożliwiające realizację inwestycji w 2019 roku. Między innymi ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych i wybrano najkorzystniejszą ofertę.

Tymczasem 19 kwietnia 2019 roku ukazała się nowa lista zatwierdzona przez  Prezesa Rady Ministrów, na której nasz wniosek został przesunięty  z 13 miejsca listy podstawowej na trzecie od końca, 20 listy rezerwowej. W praktyce oznacza to utratę  dofinansowania i konieczność rezygnacji z realizacji projektu.  Sytuacja jest tym bardziej niezrozumiała, że na liście projektów przeznaczonych do dofinansowanych  znalazły się projekty, które otrzymały ponad dwukrotnie mniej punktów od naszego.

Władze Miasta Dębicy liczą, że działania naszych parlamentarzystów i osób funkcyjnych  pozwolą na realizację zadania.

 

 

 

 

Archiwum newsów

kw2

kw3

kw4

Dsc00823

Źródło: http://debica.pl/aktualnosci/2019/04/przebudowa-ul-kwiatkowskiego-w-debicy-wstrzymana