Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Startuje Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, w ramach którego organizacje pozarządowe wraz z partnerami (mogą nimi zostać instytucje publiczne, takie jak samorządy, szkoły, uczelnie, biblioteki, GOPS-y, MOPS-y oraz firmy prywatne) mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację swoich działań prowadzonych na terenie całej Polski (z wyjątkiem m. st. Warszawy) w czterech obszarach tematycznych:

Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci).Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu.Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie  lokalnym.Wsparcie rozwoju sektora społecznego.

Nabór w ramach pierwszego konkursu planowany jest od 17 marca br.

Bezpłatna konferencja online otwierająca Program Aktywni Obywatele- Fundusz Regionalny odbędzie się 5 lutego 2021 r. /piątek/.

Szczegółowe informacje:  https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/

 

 

Źródło: https://www.brzostek.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=6&dzialy=6&akcja=artykul&artykul=4784