Pracownik Urzędu z tytułem doktora.

reklama

 

Wczoraj tj. 9 stycznia 2019 r. w Sali Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego pracownica referatu Organizacyjno-Administracyjnego, Spraw Społecznych, Obywatelskich i Informatyki Urzędu Gminy Dębica obroniła rozprawę doktorską zatatuowaną „SPD w procesie integracji Europy 1945-2009”. Podczas obrony obecny był Wójt Gminy Dębica Stanisław Rokosz,  który był pełen uznania za trud pracy i chęć poszerzenia swojej wiedzy oraz stopnia naukowego. Wójt pogratulował Pani Anecie życząc powodzenia i sukcesów w realizacji dalszych ambitnych planów oraz wręczył jej bukiet kwiatów.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/pracownik-urzedu-z-tytulem-doktora-534.html