Powstanie nowy Budynek administracyjno-socjalny z zapleczem szatniarskim w Latoszynie

reklama

14 stycznia 2020 r. w Urzędzie Gminy Dębica miało miejsce uroczyste podpisanie umowy  z Panem Ryszardem Gawlikiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: Ryszard Gawlik Zakład Budowlano-Remontowy z siedzibą w Dębicy. Przedmiotem umowy jest zadanie pn. „Przebudowa szkolnej infrastruktury sportowej w Latoszynie: budynek administracyjno-socjalny z zapleczem szatniarskim”. Budynek o powierzchni zabudowy 210,41 m2 zostanie wybudowany za 824 tys. zł, a jego budowa ukończona zostanie do końca marca 2021 r. Całość zadania finansowana będzie z budżetu Gminy Dębica.

Jest to II etap budowy budynku administracyjno – socjalnego w Latoszynie. Pierwszy etap na kwotę 124 tys. zł obejmował roboty ziemne, wykonanie fundamentów pod budynek, wykonanie posadzek, wykonanie przyłącza wodociągowego, wykonanie przyłącza kanalizacyjnego.

Budynek parterowy z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony o kształcie litery „L” w miejscowości Latoszyn. Przedmiotowy budynek to obiekt użyteczności publicznej świadczący usługi oświaty, kultury i sportu dla mieszkańców miejscowości Latoszyn związane z propagowaniem zdrowego stylu życia. W budynku znajdować się będzie siłownia, sala do tenisa stołowego, dwie szatnie wraz z sanitariatami, WC przystosowane dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie socjalne oraz kotłownia.

W obrębie działki zostanie wykonana również infrastrukturę towarzysząca: ogrodzenie stałe panelowe o wysokości 1,50m od strony drogi powiatowej, powierzchnie utwardzone: dojścia, dojazdy, ciągi pieszo-jezdne i miejsca postojowe (10 szt. – w tym 2 dla osób niepełnosprawnych).

Powierzchnia zabudowy-             210,41 m2

Powierzchnia użytkowa-              169,34 m2

Powierzchnia całkowita-               210,41 m2

Kubatura:                                      508,02 m3

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/budynek-administracyjno-socjalny-z-zapleczem-szatniarskim-w-latoszynie-1335.html