Powrót do szkół i przedszkoli

reklama

Ruszyły zajęcia w klasach I-III szkoły podstawowej, przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych. Na początek do placówek edukacyjnych wróciło stosunkowo niewiele dzieci. W Jaworzu Górnym, Lipinach, Słotowej, Parkoszu i Zwierniku zainteresowanie powrotem do przedszkoli i podstawówek jest zerowe.

W pozostałych placówkach sytuacja wygląda następująco:

Przedszkole Publiczne w Pilźnie: rodzice 22 dzieci zadeklarowali, że dziś skorzystają z opieki w placówce

Szkoła Podstawowa w Strzegocicach: 16 dzieci w klasach I-III oraz 9 dzieci w oddziale przedszkolnym

SP w Machowej: 15 dzieci w kl. I-III

SP w Dobrkowie: 6 dzieci w kl. I-III

SP w Łękach Górnych: 1 uczeń kl. I-III zadeklarowany w najbliższych dniach

SP w Łękach Dolnych: 9 dzieci w kl. I-III

SP w Pilźnie: 7 dzieci w kl. I-III

PP w Łękach Górnych: 9 dzieci

W najbliższych dniach rozpoczną się również konsultacja dla ósmoklasistów, a także zajęcia rewalidacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Burmistrz Pilzna skierowała pismo do Wojewody Podkarpackiego o zlecenie przeprowadzenia prewencyjnych testów na obecność COVID-19 u pracowników placówek, w których jest sprawowana opieka nad dziećmi. W odpowiedzi Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przekazał decyzję odmowną, uzasadniając ją tym, że: badanie na obecność wirusa SARS-CoV-2 pobierane jest w siódmej dobie od możliwości zakażenia. Wcześniejsze pobranie badań może spowodować, iż otrzymany wynik będzie fałszywie ujemny i nie daje gwarancji, że przebadana osoba jest faktycznie zdrowa.

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny dodał, że do pracy w tego typu placówkach mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. W wytycznych nie ma obowiązku i zaleceń do przeprowadzania testów dla pracowników. Natomiast każda placówka może wprowadzić zapis w procedurze bezpieczeństwa o codziennym obowiązkowym pomiarze temperatury u pracowników przed podjęciem obowiązków służbowych.

Fot. Przedszkole Publiczne w Pilźnie

Powrót do szkół i przedszkoli
Powrót do szkół i przedszkoli
Powrót do szkół i przedszkoli
Powrót do szkół i przedszkoli
Powrót do szkół i przedszkoli
Powrót do szkół i przedszkoli
Powrót do szkół i przedszkoli

Źródło: http://pilzno.um.gov.pl/wydarzenia/powrot-do-szkol-i-przedszkoli