Powiatowy Konkurs Poezji Religijnej

reklama

Czwartek, 24 Październik 2019

Finał Powiatowego Konkursu Poezji Religijnej odbędzie się w Domu Kultury Śnieżka w dniach 28 i 29 listopada. W czwartek zaprezentują się uczniowie szkół średnich i dorośli, w piątek uczniowie szkół podstawowych klas IV-VIII.

Eliminacje do finału powiatowego konkursu przeprowadzane są w szkołach i ośrodkach kultury na terenie
powiatu dębickiego. W konkursie uczestniczyć mogą uczniowie szkół podstawowych i średnich oraz osoby
dorosłe.
Karty zgłoszenia, wraz z kopią protokołu przeprowadzonych eliminacji, prosimy przesyłać do 20 listopada na
adres: Dom Kultury Śnieżka, ul. Bojanowskiego 18, 39-200 Dębica, lub drogą mailową na adres:
[email protected] Zgłoszenia, które napłyną po w/w terminie nie zostaną przyjęte.
Regulamin i kartę zgłoszenia można znaleźć na: www.mokdebica.pl.

 

Źródło: MOK Dębica

Archiwum newsów

Źródło: http://debica.pl/aktualnosci/2019/10/powiatowy-konkurs-poezji-religijnej