Ponadnarodowa mobilność uczniów dębickiego „Ekonomika”

Młodzieży z dębickiego „Ekonomika” chce się działać! Mogą pochwalić się ponadnarodowymi sukcesami! Dzięki realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej uczniowie kilkukrotnie wyjeżdżali do Grecji. W sumie, w ciągu całego roku szkolnego w działaniach wzięło udział 85 uczniów i 7 nauczycieli. Były to dwutygodniowe wyjazdy na Riwierę Olimpijską.

Ponadprogramowe zaangażowanie uczniów pochwalił dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy.

 

Wyjazdy uczniów odbywały się w ramach w ramach 3 projektów. Były to:  Inicjatywy „Facebook jako narzędzie promocji potencjału turystycznego regionów” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, Erasmus+ – Edukacja Szkolna , projekt „Mobilności europejskie jako narzędzie rozwoju uczniów i kadry” oraz Erasmus+ VET, projekt „Zagraniczne praktyki zawodowe w ZSE w Dębicy”.