Podsumowanie strat

Niestety, wichury nie oszczędziły naszej gminy i dobytku Mieszkańców. Odnotowano ponad 20 wyjazdów Ochotniczych Straży Pożarnych, a do Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilźnie zgłoszono 10 przypadków uszkodzenia budynków mieszkalnych i gospodarczych. Strażacy najczęściej interweniowali w Pilźnie (6), Łękach Górnych, Łękach Dolnych i Bielowach (po 3), a także wyjeżdżali do Lipin, Machowej, Parkosza i Podlesia.

Serdecznie dziękujemy za ofiarność i ciężką pracę wszystkim jednostkom OSP i druhom, którzy byli zaangażowani w akcje usuwania skutków żywiołu.  

Fot. OSP Pilzno

Podsumowanie strat

Źródło: http://pilzno.um.gov.pl/wydarzenia/podsumowanie-strat