PODSTAWOWA OPIEKI ZDROWOTNA – informacja dla pacjentów

 

STANDARD ORGANIZACYJNY TELEPORADY

Rejestracja do lekarza POZ odbywa:

telefonicznie w godzinach pracy poradni: (poniedziałek-piątek 08:00-18:00 ) pod numerem 14 6726323, 513464129
e-mail: gk-med(5)wp.pl

Teleporady udzielane są pacjentom za pomocą telefonu w godzinach pracy przychodni (poniedziałek-piątek 08:00-18:00)
Anulacja teleprady następuje w sytuacji braku kontaktu z pacjentem w ustalonym terminie po co najmniej trzykrotnej próbie kontaktu z pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut, w celu udzielenia teleporady.
W przypadku gdy stan zdrowia pacjenta wymaga udzielenia świadczenia w bezpośrednim kontakcie, okoliczność ta jest ustalana przez lekarza w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.

 

 

Podczas teleporady można uzyskać

e-receptę
e-skierowanie
e-zlecenie na wyroby medyczne
zlecenie na badania laboratoryjne lub obrazowe

Kody do e-recepty, e-skierowania, e-zlecenia pacjent uzyskuje bezpośrednio podczas teleporady lub są przekazywane telefonicznie przez pracownika rejestracji. Zlecenia na badania są do odbioru dnia następnego w rejestracji w godzinach pracy.

Jednocześnie informujemy o możliwości założenia przez pacjenta Internetowego Konta Pacjenta, więcej informacji na stronie internetowej:

https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/internetowe-konto-pacjenta/

Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość pacjentów dzwoniących z uwagi na bardzo dużą ilość połączeń

Kierownik Poradni

Dr. Grzegorz Karczmarczyk

Źródło: https://jodlowa.eu/index.php/component/content/article/100-2aktualnosci/3356-podstawowa-opieki-zdrowotna-informacja-dla-pacjentow?Itemid=890