Podpisywanie umów OZE

W Urzędzie Gminy Dębica został utworzony punkt, w którym można podpisać umowę dotyczącą przygotowania analizy technicznej możliwości posadowienia instalacji OZE. Osoby zainteresowane przyjmowane są w sali konferencyjnej na II piętrze, pokój nr 30. Na podpisanie umowy zachęcamy przynieść wypełnioną ankietę co usprawni i skróci czas obsługi.

Więcej informacji można uzyskać:

w Urzędzie Gminy Dębica tel. 14 680 33 23
u Koordynatora Klastra – DOEKO Group Sp. z o. o. tel. 12 446 42 97

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/podpisywanie-umow-oze-2214.html