Podopieczni Stowarzyszenia Radość Sprzątają Gminę Żyraków

Wiosenne porządki w Żyrakowie rozpoczęły się na dobre. Prace w terenie podjęli podopieczni stowarzyszenia „Radość”. Akcja trwa od początku marca. Samorząd podpisał umowę na świadczenie usług sprzątania terenów zielonych i miejsc wyznaczonych przez gminę.

Do obowiązków pracowników należy: koszenie traw przy rowach i na boiskach sportowych, przycinanie krzewów oraz zbieranie śmieci. Jak podkreśla Halina Głowacka, zastępca kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej, podjęcie tego typu zatrudnienia to swego rodzaju rehabilitacja zawodowa dla osób niepełnosprawnych.

O utrzymanie porządku w terenie dba 7 osób niepełnosprawnych pod opieką instruktora. Pracownicy zostali wytypowani po analizie umiejętności i predyspozycji zawodowych. Są to osoby zatrudnione na umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu.