Po raz pierwszy świętowali nadanie imienia szkole

W pierwszą rocznicę nadania imienia szkole 7 czerwca 2023 roku odbyło się Święto Patrona – Jana z Latoszyna. Połączone ono było z uroczystym odsłonięciem pamiątkowej tablicy z okazji I rocznicy nadania szkole  imienia Jana z Latoszyna.

Obchody Dnia Patrona rozpoczęły się Mszą św. w kościele pw. NSPJ w Dębicy – Latoszynie. Nabożeństwo celebrowane było przez ks. Proboszcza Piotra Grzankę. W Mszy św. uczestniczyli goście, uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły. Po nabożeństwie wszyscy zgromadzeni przeszli w orszaku do szkoły, gdzie odbyły się dalsze obchody Dnia Patrona.

Uroczystości w szkole rozpoczęła  Dyrektor Szkoły  Renata Leginowicz, która serdecznie powitała obecnych. Po wystąpieniu Dyrektora Szkoły głos zabrała pani wizytator  Alicja Krzak, która przekazała życzenia  z okazji Dnia Patrona od Podkarpackiego Kuratora Oświaty Pani Małgorzaty Rauch.  Następnie odbyła się część artystyczna, przygotowana przez Panią Małgorzatę Skórę i Pana Roberta Czuchrę. Oprawę plastyczną przygotowała Pani Ewa Tarnopolska. Uczniowie przebrani w stroje żaków, odgrywając scenki, przybliżyli postać Jana z Latoszyna, wprowadzili widzów w koloryt epoki. Zostały również odczytane wiersze laureatów Szkolnego Konkursu Literackiego na wiersz o Janie z Latoszyna, którymi zostali: Michał Pyziński, Aleksander Lis, Wiktor Jedynak i Oliwia Ciurkot. Akademię urozmaiciły tańce przygotowane przez uczniów klasy 0 pod kierunkiem Pani  Małgorzaty Szpary i Pani Małgorzaty Kani, klasy 2 – Pani Diany Urban oraz klasy 3 – Pani Małgorzaty Różańskiej.

Po części artystycznej odbył się Konkurs Wiedzy o Janie z Latoszyna „Jeden z ośmiu”, którego zwycięzcami zostali uczniowie:

I miejsce – Zuzanna Mądro,
II miejsce – Emilia Cabaj,
III miejsce – Karol Mądro.

Nad przebiegiem konkursu czuwały panie: Barbara Polniaszek, Małgorzata Kos-Falarz i Monika Mytych. Na zakończenie zostały uroczyście wręczone nagrody przez zaproszonych gości dla zwycięzców konkursów wiedzy i literackiego.

Jednym z najważniejszych punktów obchodów Dnia Patrona było odsłonięcie przez zastępcę Wójta Gminy Dębica Pana Jacka Drobota pamiątkowej tablicy z okazji I rocznicy nadania szkole imienia Jana z Latoszyna.

Po części oficjalnej na gości czekał poczęstunek, a dla uczniów przygotowany był grill. Uczniowie klas I – III udali się na zajęcia poprowadzone przez Fundację Gorąca Cegła, której prezesem jest Pani Klaudia Drozd. Natomiast uczniowie klas starszych wzięli udział w rozgrywkach sportowych przygotowanych przez Pana Roberta Gawlika.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/po-raz-pierwszy-swietowali-nadanie-imienia-szkole-3361.html