Po raz pierwszy Budżet Powiatu Dębickiego uchwalony jednogłośnie!

To pierwsza taka sytuacja w historii. Budżet Powiatu Dębickiego na 2022 rok uchwalony jednogłośnie! Zaplanowano 162 mln zł wydatków. W tym między innymi ok. 20 mln na inwestycje, ponad 11 mln na budowę dróg, chodników i poprawę bezpieczeństwa przejść dla pieszych, oraz blisko 10 mln na szkoły.

Po dyskusjach oraz wprowadzeniu autopoprawek, 24 obecnych na sali radnych zagłosowało ZA przyjęciem uchwały budżetowej.

W 2021 roku Powiat Dębicki na inwestycje przeznaczył blisko 30 mln zł. Znaczną część tej kwoty pochłonęła budowa szkoły specjalnej, a także remonty dróg w Głobikowej i Braciejowej, Róży i Zasowie, oraz Brzostku, Kamienicy Górnej i Smarżowej. To również poprawa chodników i przejść dla pieszych.