Pilźnianie uczcili Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

Pilźnianie uczcili Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Obchody, decyzją Zgromadzenia Ogólnego ONZ przypadają w rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Podczas spotkania w Domu Kultury wspomniano żydowskich mieszkańców miasta, odczytując Ich nazwiska.

Celem uroczystości było przekazanie wiedzy młodemu pokoleniu. W spotkaniu wzięli udział uczniowie z pilźnieńskich szkół średnich.

Ważny punkt wydarzenia stanowiło przekazanie do zbiorów muzealnych bezcennego eksponatu – orderu Anieli Rysińskiej “Ziuty”, która za ratowanie Żydów z pilźnieńskiego getta, została uhonorowana medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.

Na uroczyste Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu zaprosiło Muzeum Regionalne w Pilźnie wspólnie z Domem Kultury i Urzędem Miejskim, a także Branżową Szkołą Zawodową I i II stopnia w Pilźnie.