Piknik Integracyjno – Sportowy

10 czerwca na obiektach sportowych Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Dębica odbył się I Piknik Integracyjno – Sportowy realizowany w ramach I Otwartego Konkursu Ofert Gminy Dębica. Został zrealizowany przez Wolontariat Dzieci i Młodzieży Gminy Dębica w ramach zadania: Spartakiada sportowo – lekkoatletyczna dla dzieci pod patronatem Pełnomocnik Wójta ds. Młodzieży Aleksandry Sternik.

W projekcie udział wzięło 70 dzieci z ośmiu gminnych szkół. Dla wszystkich uczestników przygotowane były konkurencje sportowe, które poprowadziła Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza działająca przy OSP Nagawczyna.

Malowanie twarzy, dmuchańce, grill, pokazy strażackie to tylko część atrakcji, które zostały  przygotowane przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Nowe Możliwości" oraz OSP z miejscowości Nagawczyna i Paszczyna.

Serdeczne podziękowania kierujemy dla wszystkich uczestników za udział oraz rywalizację zgodnie z zasadami fair play. Opiekunom i  rodzicom dziękujemy za przybycie i spędzenie tego czasu aktywnie z dziećmi.

Podziękowania kierujemy również do współorganizatorów za wsparcie tej inicjatywy, a w szczególności: Agacie Wiater Radnej Gminy Dębica, Krzysztofowi Lipczyńskiemu Dyrektorowi GOSiR Gminy Dębica, Józefowi Markowi Radnemu Gminy Dębica, Jarosławowi Kuligowi trenerowi Akademii Piłkarskiej Gminy Dębica, Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych "Nowe Możliwości", OSP Nagawczyna oraz OSP Paszczyna.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/piknik-integracyjno—sportowy21-2124.html