Pasiak, mundury i broń – to wszystko w ramach nowej wystawy w dębickim Muzeum Regionalnym

Oficjalnie otwarto nową wystawę w dębickim Muzeum Regionalnym. „Dębica Walcząca 1939 – 1951” to kolekcja, w której możemy znaleźć między innymi mundury, pasiak, listy oraz zdjęcia. Wszystkie te przedmioty mają nakreślić obraz społeczeństwa mierzącego się z wojną i okupacją. Podczas wernisażu rozmawiano o postawach i losach osób związanych z naszym rejonem.

Otwarcie wystawy poprzedziła konferencja „Dębickie Dziedzictwo Irredenty” dedykowana lokalnej młodzieży. Wykłady dotyczyły między innymi akcji „Burza”, kształtowania się struktur podziemnych w powiecie dębickim czy wrześniowi ’39.

Muzeum zachęca do odwiedzenia nowej wystawy stałej. Placówka oferuje również możliwość zorganizowania warsztatów dla młodzieży „Dębica Walcząca 1939 – 1951”