Pamięć o historii trwa. Uroczystości Patriotyczno-Religijne na Górze Śmierci

Msza święta pod przewodnictwem ks. bp. Stanisława Salaterskiego, apel pamięci, salwa honorowa oraz złożenie wieńców pod pomnikiem pomordowanych przez hitlerowców w obozie zakłady Pustków. Uroczystości Patriotyczno-Religijne na Górze Śmierci są już tradycją. Pamięć o historii trwa.

Uroczystości wpisały się w 10 rocznicę utworzenia Ekspozycji Historyczno-Dydaktycznej przy Górze Śmierci stanowiącej integralną część Europejskiego Centrum Pamięci i Pojednania. Nie mogło więc zabraknąć zwiedzania, podczas którego zaprezentowano nowe fotograficzne wystawy czasowe.

Na Uroczystości Patriotyczno-Religijne na Górze Śmierci zaprosili: Starosta Powiatu Dębickiego, Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, Wójt Gminy Dębica, Wójt Gminy Ostrów, Burmistrz Miasta Dębica, Burmistrz Miasta Ropczyce oraz Proboszcz Parafii p.w.  św. Stanisława Biskupa Męczennika w Pustkowie-Osiedlu.