Owocne spotkanie z Biskupem

Wójt Gminy Dębica Stanisław Rokosz wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Dębica Piotrem Żyburą skorzystali z możliwości spotkania się z Biskupem Tarnowskim Andrzejem Jeżem. Spotkanie odbyło się w Rezydencji Biskupów Tarnowskich w piątkowe przedpołudnie (3 września 2021 r.). Delegacja Gminy Dębica w imieniu miejscowej społeczności rozmawiała o ewentualnym terenie pod budowę hali sportowej w Gumniskach. Biskup Tarnowski wyraził swoje stanowisko w tej sprawie, który postawił warunek wymiany przedmiotowej działki – nie sprzedaży. Kwestie formalne oraz omówienie szczegółów pozostawił do uzgodnienia z Proboszczem Parafii w Gumniskach ks. Antonim Pyznarem.

Takie robocze spotkanie Wójta Gminy Dębica Stanisława Rokosza z księdzem Proboszczem już się odbyło. Wójt przekazał swoje ustalenia z Biskupem oraz negatywne wyniki badań hydrogeologicznych innej działki – zaproponowanej przez ks. Proboszcza. Wobec powyższego, Wójt złożył propozycję zamiany działek.

Wczoraj w Gumniskach odbyło się zebranie wiejskie. Uczestniczyło w nim wielu mieszkańców, w tym również młodzież, która była zainteresowana tematem budowy hali sportowej. Jak sami mówią: „Z roku na rok wzrasta zainteresowanie sportem wśród Polaków, ale i także lokalnej społeczności, dlatego chcemy poczynić wszelkie starania, żeby umożliwić zarówno tutejszej młodzieży szkolnej oraz osobom aktywnym fizycznie realizację tych potrzeb. Hala sportowa byłaby doskonałym uzupełnieniem kompleksu boisk, pozwalając na organizację zajęć  z lekcji wychowania fizycznego w pełnym wymiarze dla dzieci i młodzieży.” – mówi Maksymilian Nylec

Przedstawiciele społeczeństwa zwrócili się do ks. Proboszcza parafii aby  przeanalizował przedstawioną propozycję  z nadzieją na jej pozytywne rozpatrzenie.

Dla Gminy Dębica ważny jest czas. Gmina stara się pozyskać środki zewnętrzne z jak największą skutecznością, aby naszym mieszkańcom żyło się coraz lepie j- zwłaszcza na terenach trudnodostępnych i oddalonych znacznie od miasta. Czasu tego zostało niewiele, ponieważ do marca 2022 r. można składać wnioski o dofinansowanie, a do tego czasu wszelkie porozumienia i dokumenty muszą już być przygotowane.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/biskup-jest-za-sala-gimnastyczna-2287.html