Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w 2020r.

reklama

Informacja i niezbędne dokumnety w załączeniu

 

 

Źródło: http://jodlowa.eu/index.php/dla-mieszkanca/ogloszenia/2794-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-realizowanych-w-2020r