Otwarcie parku wiejskiego w Nagawczynie

reklama

W niedzielę, tj.07 lipca 2019 roku otwarto park wiejski w Nagawczynie.

Po wspólnej modlitwie i poświęceniu placu nastąpiło przecięcie wstęgi i wspólna zabawa, gdzie najmłodsi mieszkańcy mogli wypróbować nowe huśtawki, a Ci troszkę starsi plenerową siłownię. Park jest ogólnodostępny i już teraz korzysta z niego wiele osób- jak sami mówią coś takiego było bardzo potrzebne w Nagawczynie.

Nazwa inwestycji: „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej na terenie parku wiejskiego w miejscowości Nagawczyna” w ramach zadania: „Budowa kompleksów rekreacyjno-sportowych w Gminie Dębica”

Przedmiotem inwestycji było zagospodarowanie parku wiejskiego rekreacyjnego, w tym: placów utwardzonych, urządzeń placu zabaw, urządzeń siłowni plenerowej, altany spotkań integracyjnych na działce nr ewid. 2053/3 w miejscowości Nagawczyna.

Wykonawca: „GawBud” Łukasz Gawlik

Wartość inwestycji: 274 000,00 zł

Dofinansowanie:  PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020) w kwocie 174 346,20 zł

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/otwarcie-parku-wiejskiego-w-nagawczynie-949.html