Otwarcie COM w Kochanówce już niebawem

Od stycznia 2024 roku rozpocznie swoją działalność Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne „Bezpieczna Przystań” w Kochanówce.

Placówka powstała w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne" finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne „Bezpieczna Przystań” w Kochanówce przeznaczone jest dla osób niepełnosprawnych legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności.

Celem powstania Centrum jest wspieranie osób niepełnosprawnych poprzez:

umożliwienie warunków do niezależnego, samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę potrzeb i możliwości;
poprawę jakości życia w środowisku lokalnym;
włączenie do życia w społeczności lokalnej;
zapewnienie opieki i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia;
odciążenie faktycznych opiekunów osób niepełnosprawnych;

Do Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego  planowane jest przyjęcie 18 osób:

9 osób na pobyt całodobowy (7 dni w tygodniu);
9 osób na pobyt dzienny ( 8 godzin dziennie, przez 5 dni w tygodniu);

Osoby korzystające z pobytu dziennego będą mogły korzystać z infrastruktury takiej jak: sale do zajęć z opiekunami, jadalni, kuchni, sali rehabilitacyjnej. W czasie pobytu uczestnicy będą mieli zapewniony jeden ciepły posiłek.

Osoby przebywające całodobowo będą pozostawać pod opieką wykwalifikowanych pracowników. Zapewnione zostanie pełne wyżywienie, dostęp do kuchni, pralni, sprzętu rehabilitacyjnego, pokoju dziennego wypoczynku. Organizowane będą zajęcia i treningi aktywizacyjne.

Specjalistyczna, profesjonalna kadra, oprócz zaspakajania potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, stymulowania sprawności ruchowej i kompetencji poznawczych pozwoli na podejmowanie przez uczestników aktywności na miarę ich potrzeb.

Obiekt nie posiada barier architektonicznych.

Osoby zainteresowane zapraszamy do udziału w programie.

Wszelkich informacji dotyczących naboru i uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne udzielają pracownicy Centrum Usług Społecznych Gminy Debica, ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica, tel. 14 680 33 33,  14 680 33 34, 14 680 33 48 

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/otwarcie-com-w-kochanowce-juz-niebawem-3752.html