Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 89

reklama
Zarządzanie kryzysowe ok

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w KrakowieZjawisko/stopień zagrożenia: Silny wiatr/1

Obszar wojewodztwo: podkarpackie
Ważność (cz. urz.): od godz. 04:00 dnia 01.12.0015 do godz. 12:00 dnia 01.12.2015
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%):70%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: Adam Michniewski
Godzina i data wydania godz. 14:57 dnia 30.11.2015
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z poźn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źrodła informacji tj. IMGW-PIB.

 

źródło: UM Dębica