Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 58

reklama
Zarządzanie kryzysowe ok

Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia Silne burze z gradem/2

Obszar wojewodztwo podkarpackie

Ważność (cz. urz.) od godz. 06:30 dnia 08.07.2015 do godz. 24:00 dnia 08.07.2015

Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm, oraz porywami wiatru do 100 km/h. Lokalnie opady gradu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 90%

Uwagi Do godz. 20:00 dnia 08.07. 2015 obowiązuje Ostrzeżenie nr 56 o upale wydane o godz. 07:09 dnia 03.07.2015.

Dyżurny synoptyk Grzegorz Baca

Godzina i data wydania godz. 06:06 dnia 08.07.2015

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/2 woj.podkarpackie od 06:30/08.07 do
24:00/08.07.2015 deszcz 30-40 mm, lokalnie do 50 mm, porywy do 100 km/h

RSO IMGW-PIB OSTRZEGA podkarpackie, burze z gradem w środę, opady deszczu do 50 mm,
porywy wiatru do 100 km/h.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z poźn. zm.).

Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źrodła informacji tj. IMGW-PIB

 

źródło: UM Dębica