Ostrzeżenie meteorologiczne – BURZE

Zarządzanie kryzysowe ok

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie informuje.

Zjawisko/stopień zagrożenia – BURZE

Obszar województwo podkarpackie

Ważność (cz. urz.) od godz. 15:00 dnia 29.03.2016 do godz. 21.00 dnia 29.03.2016

Treść ostrzeżenia

źródło: UM Dębica