Ograniczenia w przemieszczaniu się

Rząd wprowadza kolejne ograniczenia związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa. Przede wszystkim wprowadzono ograniczenie przemieszczenia się za wyjątkiem: drogi do i z pracy; wolontariatu w walce z koronawirusem; niezbędnych spraw życia codziennego.

– Nowe przepisy zakazują wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Będziesz mógł się jednak spotykać z członkami najbliższej rodziny, a także z osobami, z którymi pozostajesz w stałym pożyciu – informuje Kancelaria Premiera. Kary za łamanie nowych zasad będą wynosić od mandatu do 5000 złotych. Poza tym zarządzono, że w obrzędach liturgicznych, pogrzebach, mszach świętych będzie mogło uczestniczyć maksymalnie pięć osób (z wyłączeniem osób sprawujących te obrzędy).

Wprowadzono również ograniczenia liczby pasażerów w transporcie zbiorowym.

Obowiązuja dotychczasowe ograniczenia działalności:

– galerii handlowych

– gastronomicznej

– rozrywkowej.

Wciąż działa obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy. Wyłączone są z niej jedynie osoby, które podróżują w związku z pracą lub służbą.

Ograniczenia w przemieszczaniu się

Źródło: http://pilzno.um.gov.pl/wydarzenia/ograniczenia-w-przemieszczaniu-sie