Ogólnopolski sukces uczennic dębickiej szkoły muzycznej

Ogólnonarodowy sukces utalentowanych uczennic Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy. W Krakowie odbył się I Ogólnopolski Konkurs Instrumentów Smyczkowych „Pizzicato”. W konkursie wśród najlepszych wiolonczelistek znalazła się Zofia Walczyk, zdobywając I miejsce w grupie I. Zosię przygotowała pani Renata Kawałek. Jury wysoko oceniło również umiejętności skrzypcowe uczennicy pani Marty Fortuny – Zofii Krawczyk, przyznając Jej wyróżnienie w grupie II. Obie nauczycielki Jury uhonorowało dyplomami za wyróżniające przygotowanie uczestniczek.

Zofia Krawczyk – skrzypce
Nauczyciel: mgr Marta Fortuna
Akompaniament: Klaudyna Hyjek
Program: 1. Jacques Fereol Mazas – Etiuda nr 7 2.George Perlman – Israeli Concertino: Hora – Hatikvah

Zofia Walczyk – wiolonczela
Nauczyciel – mgr Renata Kawałek
Akompaniament: mgr Maria Grabowska
Program: 1. L. Marderowski – Etiuda nr 186 ze „Szkoły na wiolonczelę” 2. Ewa Iwan – Concertino D – dur cz. I