Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

reklama

Piątek, 03 Styczeń 2020

Zarządzenie Nr 1/2020 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Zarządzenie

Wzór umowy

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

Archiwum newsów

Źródło: http://debica.pl/aktualnosci/2020/01/ogloszenie-w-sprawie-przeprowadzenia-otwartego-konkursu-ofert-z-zakresu-nauki-szkolnictwa-wyzszego-edukacji-oswiaty-i-wychowania