Ogłoszenie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego – XX Galicyjskie Konfrontacje Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych

Wtorek, 09 Kwiecień 2019

Burmistrz Miasta Dębicy podaje do wiadomości publicznej treść oferty na realizację zadania publicznego pn. „XX Galicyjskie Konfrontacje Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych” w okresie od 20.04.2019 r. do 31.05.2019 r.”

Z uproszczoną ofertą realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert wystąpiło Dębickie Towarzystwo Muzyczno-Śpiewacze z siedzibą w Dębicy, ul. Kraszewskiego 37. Każdy w terminie do dnia 16 kwietnia 2019 r. może zgłosić pisemne uwagi dotyczące oferty, składając je na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Dębicy przy ul. Ratuszowej 2.

Treść oferty

Archiwum newsów

Źródło: http://debica.pl/aktualnosci/2019/04/ogloszenie-uproszczonej-oferty-realizacji-zadania-publicznego-xx-galicyjskie-konfrontacje-kapel-ludowych-i-zespolow-spiewaczych