Ogłoszenie Otwartego konkursu ofert w 2022r. na realizację zadań publicznych w zakresie: Wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Źródło: https://jodlowa.eu/index.php/dla-mieszkanca/ogloszenia/3423-ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-w-2022r-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-wspierania-kultury-sztuki-ochrony-dobr-kultury-i-dziedzictwa-narodowego