Ogłoszenie o możliwości zakupu lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

Źródło: https://gminazyrakow.pl/2022/01/26/ogloszenie-o-mozliwosci-zakupu-lasow-i-gruntow-przeznaczonych-do-zalesienia/