Ogłoszenie o konkursach na dyrektorów szkół!!

Wójt Gminy Jodłowa informuje, że ogłoszone zostały 2 konkursy na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jodłowa.

Szczegóły dotyczące wymagań, jakie należy spełniać, by móc kandydować w konkursie na dyrektora szkoły oraz wykaz wymaganych dokumentów określają  zarządzenia Wójta Gminy Jodłowa, które znajdują się w załączinkach.

Do dnia 3 czerwca do godz. 15:00 do Urzędu Gminy Jodłowa zainteresowani mogą składać oferty w konkursie na stanowisko:

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Jodłowej,
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Zbyszka Cyganiewicza w Jodłowej

 Zapraszamy do składania ofert.

Źródło: https://jodlowa.eu/index.php/dla-mieszkanca/ogloszenia/3440-ogloszenie-o-konkursach-na-dyrektorow-szkol