Ogłoszenie II Otwartego konkursu ofert w 2022r. na realizację zadań publicznych w zakresie: profilaktyki i promocji zdrowia oraz upowszechniania turystyki – turystyka oraz wypoczynek dzieci i młodzieży

Źródło: https://jodlowa.eu/index.php/dla-mieszkanca/ogloszenia/3425-ogloszenie-ii-otwartego-konkursu-ofert-w-2022r-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-profilaktyki-i-promocji-zdrowia-oraz-upowszechniania-turystyki-turystyka-oraz-wypoczynek-dzieci-i-mlodziezy