Ogłoszenie

Ogłoszenie

Wójt Gminy Żyraków

Zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych

projektu Uchwały Rady Gminy w Żyrakowie w sprawie: wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Żyraków

Źródło: https://gminazyrakow.pl/2023/06/07/ogloszenie-9/