Ogłoszenie

W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi prosimy o wystawianie odpadów komunalnych do dróg głównych tj. w sposób umożliwiający swobodny dojazd pojazdów odbierających odpady.

W przypadku nieodebrania odpadów w terminie, będą one odebrane zgodnie z ustalonym harmonogramem w styczniu 2023 roku.

Ponadto, informujemy, iż w Urzędzie Gminy Czarna (pok. Nr 1) można odebrać worki na dodatkowe gromadzenie odpadów.

Źródło: https://www.czarna.com.pl/asp/?typ=13&menu=24&dzialy=24&artykul=1502&akcja=artykul