Odnawialne źródła energii – informacja.

W związku z napływającymi do Urzędu Gminy Dębica zapytaniami dotyczącymi Odnawialnych Źródeł Energii oraz opracowanych audytów informujemy, że od dnia opracowania audytów nie było ogłoszonych naborów o dofinansowanie tego rodzaju przedsięwzięć zarówno ze źródeł krajowych jak i unijnych. W przypadku pojawienia się programów parasolowych na dofinansowanie montażu fotowoltaiki, pomp ciepła czy magazynów energii, wówczas przeprowadzane audyty będą podstawą opracowania wniosku o dofinansowanie.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/odnawialne-zrodla-energii-informacja-3201.html