Od września rusza ŚDS w Parkoszu

reklama

Radni Rady Miejskiej w Pilźnie podjęli uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Parkoszu oraz nadania mu statutu. Placówka rozpocznie działalność 1 września 2019 r. i będzie służyć wsparciem osobom powyżej 18. roku życia, które wykazują zaburzenia psychiczne i niepełnosprawność intelektualną.

Główne cele placówki to m. in.: integracja społeczna, kształtowanie umiejętności samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego, planowania budżetu czy załatwiania spraw urzędowych. Poza tym uczestnicy wezmą udział w różnorakich zajęciach oraz będą mogli realizować potrzeby samorealizacji, rekreacji. W ramach działalności ŚDS-u przewidziano też podtrzymywanie efektów terapeutycznych i profilaktykę w zakresie zdrowia psychicznego. Podopieczni placówki otrzymają kompleksową pomoc.

Funkcjonowanie ŚDS-u jest ważne również w kontekście edukacji środowisk lokalnych, tolerancji, przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczenia społecznego. 

Dom w Parkoszu będzie czynny od poniedziałku do piątku przez 8 godzin dziennie. Placówka obejmuje swoim działaniem gminę Pilzno, jednak w porozumieniu z innymi gminami zasięg może być rozszerzony. Działalność ŚDS-u w Parkoszu jest finansowana z budżetu Wojewody Podkarpackiego, a bezpośredni nadzór nad placówką sprawuje Burmistrz Pilzna.

Przypomnijmy, że budynek miejscowej OSP został gruntownie zmodernizowany i zaadaptowany na potrzeby utworzenia ŚDS-u oraz wyposażony w specjalistyczne wyposażenie. Niepełnosprawni otrzymają wszechstronne wsparcie i rehabilitację zawodową, jak i społeczną. 

 

Od września rusza ŚDS w Parkoszu

Źródło: http://pilzno.um.gov.pl/wydarzenia/od-wrzesnia-rusza-sds-w-parkoszu