O współczesnych uzależnieniach podczas konferencji – zaproszenie – Serwis informacyjny Miasta Dębica

09 maja 2023

Ikonka głośnika

Loading…

Konferencja dla rodziców, nauczycieli, opiekunów i wychowawców odbędzie się 18 maja w Domu Kultury Śnieżka w Dębicy. Wydarzenie poświęcone będzie różnego rodzaju uzależnieniom, z którymi boryka się współczesna rodzina.

Celem konferencji jest próba wskazania obszarów będących zagrożeniem dla współczesnej rodziny oraz podjęcie dyskusji nad problematyką uzależnień.

Uczestnicy konferencji będą mogli wysłuchać wykładów m.in. o wpływie poczucia własnej wartości młodych ludzi na ich kondycję psychiczną; o sile dobrych i autentycznych relacji jako czynnika chroniącego dzieci i młodzież oraz jak relacje w rodzinie i w szkole wpływają na nasze dzieci i o co warto zadbać, by wychowywać je na silne i świadome osoby.

– Dziś rodzice mierzą się z wieloma wyzwaniami i trudnościami, a współczesne rodziny borykają się z nowymi formami uzależnień. Chcąc wspierać rodziców i wychowawców, zaprosiliśmy ekspertów, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Mamy nadzieję, że nasza propozycja będzie także platformą dyskusji i inspiracji do szukania rozwiązań na rzecz odpowiedzialnego wychowywania – zaznacza Maciej Małozięć, zastępca burmistrza Dębicy.

Konferencja rozpocznie się o godz. 17:00. Uczestnicy wysłuchają trzech prelekcji, które poprzedzi podsumowanie przedpołudniowych warsztatów dla uczniów szkół podstawowych.

„Uwikłani w Sieci. Dlaczego dzieci i nastolatki kochają smartfony” – Agnieszka Szymańska, psycholog, Dyrektor ds. Kapitału Ludzkiego Fundacji „Auxilium”.„Kultura jako budowanie społeczności. Rola lokalnych instytucji kultury we wspieraniu rodzin” – Michał Rydzewski, Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Kultury.„Małe/wielkie kroki, czyli co my dorośli możemy czynić każdego dnia, aby wspierać zdrowie psychiczne młodych ludzi i zapobiegać uzależnieniom” – Anna Cmokowicz, psycholog, pedagog, trenerka Fundacji Familylab Polska i właścicielka marki Rodzina sobie radzi.

Po wykładach będzie okazja do dyskusji i wymiany poglądów.

Organizatorami przedsięwzięcia są: Miasto Dębica, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narodowe Centrum Kultury, Fundacja Auxilium, Miejski Ośrodek Kultury, Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP oraz Stowarzyszenie Dobroć im. Edmunda Bojanowskiego. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Źródło: https://debica.pl/o-wspolczesnych-uzaleznieniach-podczas-konferencji-zaproszenie/