O samorządzie, edukacji i biznesie podczas gali „Działaj Lokalnie” 2022

O samorządzie, edukacji i biznesie podczas gali „Działaj Lokalnie” 2022

O samorządzie, edukacji i biznesie podczas gali „Działaj Lokalnie” 2022

28 września 2022

Informacje

Tematy dotyczące wzajemnych relacji łączących biznes, samorząd i edukację, a także dyskusja o roli mediów lokalnych i działalności organizacji pozarządowych  zdominowały tegoroczną galę podsumowującą program „Działaj Lokalnie”, która odbyła się 27 września w Zespole Szkół Ekonomicznych w Dębicy.

We wtorkowym wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele różnych środowisk, m.in. samorządowcy z terenu powiatu dębickiego, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych. Ci ostatni odebrali symboliczne promesy w związku z realizowanymi przez nich zadaniami wspieranymi przez tegoroczną edycję programu „Działaj Lokalnie”.  Środki na realizację swoich projektów w tym roku trafiły do dziesięciu podmiotów z Pilzna (5), gminy Żyraków (3) i gminy Jodłowa (2).

Oprócz wręczenia listów i dyplomów dla zaangażowanych w działania społeczne podmiotów, a także powitania gości przez prezesa DKB – Zbigniewa Nosala, ważnym punktem spotkania było wystąpienie starosty dębickiego Piotra Chęćka, który mówił m.in. o swoich doświadczeniach i przemyśleniach w zakresie współpracy i wzajemnych relacji pomiędzy samorządem, biznesem a szeroko rozumianą edukacją, głównie zawodową. Temat szkolnictwa branżowego szczegółowo przedstawił też dyrektor ZSE – Krzysztof Górecki, gospodarz miejsca  tegorocznej gali. Na koniec wystąpił Ryszard Pajura, wydawca tygodnika „Obserwator Lokalny” z wykładem poświęconym rozwojowi prasy lokalnej w powiecie dębickim w ostatnim 30-leciu.

Wydarzenie zorganizowało Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu wraz z Powiatem Dębickim oraz Zespołem Szkół Ekonomicznych w Dębicy.

Uczniowie EkonomikaUczestnicy Gali Działaj LokalnieUczestnicy Gali Działaj LokalnieUczestnicy Gali Działaj LokalnieUczestnicy Gali Działaj LokalnieUczestnicy Gali Działaj LokalnieUczestnicy Gali Działaj LokalnieUczestnicy Gali Działaj LokalnieUczestnicy Gali Działaj LokalnieUczestnicy Gali Działaj LokalnieUczestnicy Gali Działaj LokalnieUczestnicy Gali Działaj LokalnieUczestnicy Gali Działaj LokalnieUczestnicy Gali Działaj LokalnieUczestnicy Gali Działaj LokalnieUczestnicy Gali Działaj LokalnieUczestnicy Gali Działaj LokalnieUczestnicy Gali Działaj LokalnieUczestnicy Gali Działaj LokalnieUczestnicy Gali Działaj LokalnieUczestnicy Gali Działaj LokalnieUczestnicy Gali Działaj LokalnieNagrodzone OrganizacjeNagrodzone OrganizacjeNagrodzone OrganizacjeNagrodzone OrganizacjeNagrodzone OrganizacjeNagrodzone OrganizacjeNagrodzone OrganizacjeNagrodzone OrganizacjeNagrodzone OrganizacjeNagrodzone OrganizacjeNagrodzone OrganizacjeNagrodzone Organizacje

Źródło: https://www.powiatdebicki.pl//aktualnosci/aktualnosci/o-samorzadzie-edukacji-i-biznesie-podczas-gali-dzialaj-lokalnie-2022,art-2733