Nowy system powiadamiania w Wydziale Komunikacji i Transportu

Staramy się systematycznie usprawniać działanie naszego starostwa, dlatego niedawno w Wydziale Komunikacji i Transportu pojawił się nowy system powiadamiający o wolnych stanowiskach obsługi klienta. 

Dzięki niemu osoby oczekujące w holu głównym na swoją kolej np. do rejestracji pojazdu są sprawnie powiadamiane o możliwości zgłoszenia się do wolnego w danym momencie pracownika wydziału.

Źródło: https://www.powiatdebicki.pl//aktualnosci/aktualnosci/nowy-system-powiadamiania-w-wydziale-komunikacji-i-transportu,art-2636