Nowy okres świadczeniowy w 500+, świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnym i dobrym starcie.

reklama

Od lipca 2019 r. zniesione zostaje kryterium dochodowe i świadczenie wychowawcze 500 + przysługiwać będzie na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia.

Wnioski o świadczenie 500+  będą przyjmowane w formie elektronicznej od 1 lipca, natomiast w formie papierowej od 1 sierpnia.

W MIESIĄCU LIPCU 2019 R. NIE MA MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA WNIOSKU W FORMIE PAPIEROWEJ. GOPS MOŻE PRZYJĄĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE WNIOSKI ELEKTRONICZNE.

Nie będzie konieczności składania oddzielnych wniosków na dzieci, które do tej pory nie otrzymują 500+. Jeśli ktoś otrzymuje świadczenia na drugie i kolejne dziecko, wystarczy, że w terminie od lipca do września złoży jeden wniosek na wszystkie dzieci. Świadczenie będzie przyznawane na pierwsze dziecko na okres od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r., natomiast na pozostałe dzieci od 1 października 2019 r. do 31 maja 2021 r.

Wnioski w formie elektronicznej

Wnioski o świadczenie 500+ w formie elektronicznej będzie można składać m.in. za pośrednictwem bankowości elektronicznej oraz Portalu Informacyjno-Usługowego [email protected]

Zachęcamy do skorzystania z tej prostej i wygodnej formy złożenia dokumentów. W porównaniu do poprzednich lat, wniosek na nowy okres świadczeniowy będzie dużo prostszy i nie będzie konieczności wykazywania oraz dokumentowania dochodu członków rodziny. Uproszczenie wniosku powoduje, że można go wypełnić bez konieczności konsultacji z pracownikiem GOPS, kolejek i w dogodnym dla siebie czasie.

 

Co zrobić, aby złożyć wniosek on-line?

Elektroniczne złożenie wniosku jest proste i można to zrobić na kilka sposobów :

Za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego [email protected] można złożyć większość wniosków, w tym wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) oraz świadczenie Dobry Start (300+)

Wejdź na stronę gov.pli załóż profil zaufany.
Potwierdź profil zaufany w Urzędzie Gminy w Dębicy
Wejdź na stronę Portalu „[email protected]” http://empatia.mrpips.gov.pl/i złóż wniosek.

Wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) oraz świadczenie Dobry Start (300+) możesz złożyć przez bankowość elektroniczną.  Sprawdź na stronie swojego banku czy masz taką możliwość.
Wniosek o świadczenie wychowawcze (500+) możesz również złożyć przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS – https://www.zus.pl/portal/

 

Wnioski w formie papierowej

Wnioski w formie papierowej przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2019 r

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/nowy-okres-swiadczeniowy-w-500–swiadczeniach-rodzinnych–funduszu-alimentacyjnym-i-dobrym-starcie-902.html